Defensa Riera de Caldes

Biodiversitat a la Riera

En aquest apartat mostrarem les espècies animals i vegetals que hem observat a la riera. Hi ha tant espècies aquàtiques, com de ribera, com de bosc. Hi diferenciem la fauna i flora autòctona (espècies pròpies de l'ecosistema que hi han sigut presents sempre), la fauna i flora al·lòctona (espècies no pròpies d'aquesta regió però que s'hi han adaptat i naturalitzat al medi) i dintre de les espècies al·lòctones, la fauna i flora invasora (espècies al·lòctones que s'hi reprodueixen de manera tan efectiva que desplacen les espècies autòctones, alterant-ne l'ecosistema i disminuint la biodiversitat, ja que en ocasions esdevenen l'única espècie present.

Flora autòctona

salze
Fauna i Flora autòctones

Entre les espècies vegetals autòctones hem observat pollancres, àlbers, salzes blancs, oms, gatells, aladerns, freixes, vern, arç blanc, pi pinyoner, alzina, saüc, sarga, sarriassa, canyís, jonc boval, cinell, boga, cua de cavall, lliri groc, créixens, ranuncle aquàtic, merevelles d'aigua, llenties d'aigua, herba presseguera, ortigues, lligabosc, esbarzers i altres espècies que no hem pogut identificar.

alber
om
vern
pollancre

Entre les espècies animals hi trobem granotes pintades, tòtils, serps d'aigua, conills, senglars, bernat pescaires, corb marí, merla d'aigua, pit-roig, polla d'aigua, rossinyol bord, cuereta blanca, mosquiter comú, oreneta cuablanca, oriol, pardal comú, tord comú, trist, espinell, ruel, mallarenga carbonera, tallarol de casquet, gaig, ànec de collverd, carpi, barb de muntanya, gobis, etc.

Flora Invasora

raim

Entre les espècies vegetals invasores hi destaca la canya americana (Arundo donax). També hi trobem acàcies, nyàmera, ailants, figuera de moro (chumbera), raïm de moro, miraguà fals i troana.

ailant
canya