Defensa Riera de Caldes

Projecte Rius

Des de la tardor de 2009 venim realitzant el Projecte Rius. Es tracta d'un projecte organitzat per l'Associació Hàbitats a Catalunya, on a través de grups de voluntaris s'avalua l'estat de salut dels diferents rius i rieres. El nostre grup analitza la Riera de Caldes en el terme municipal de Caldes de Montbui. Fem dues inspeccions a l'any, una a la primavera i una a la tardor. Seleccionem un tram de riera d'entre 100 i 500 m. i analitzem diferents aspectes ecològics com la qualitat química de l'aigua, la hidromorfologia de la riera, la fauna i flora existent (autòctona i al·lòctona), la qualitat de l'aigua a través de l'índex de macroinvertebrats, les alteracions del medi, etc.

rius2
rius1

Al llarg dels anys hem anat analitzant diferents trams i hem constatat que la qualitat de l'ecosistema varia considerablement d'uns trams a uns altres. Els trams urbans o amb presència humana són els més degradats, mentre que els trams que tenen una connectivitat lateral amb boscos adjacents milloren significativament.

Si voleu conéixer més detalls sobre com es realitza el Projecte Rius o els resultats de les inspeccions, visiteu la seva pàgina. A l'apartat Agenda us informarem de les properes inspeccions per si voleu participar.